Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - OPS Wawer > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > deklaracja_dostepnosci

deklaracja_dostepnosci

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

 • Data publikacji strony internetowej: 2007-12-03
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2007-12-03

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Moczulski, mmoczulski@um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 222 773 678. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. Włókiennicza 54, 04-974 Warszawa (parter i I piętro)

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Bysławskiej i Włókienniczej.

Dojścia piesze są od ulic Bysławska, Włókiennicza i Obszarowa. Przejścia dla pieszych nie mają posiadają sygnalizacji dżwiekowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku znajdują schody oraz podjazdy dla wózków i osób niepełnosprawnych.

Najbliższa stacja PKP Falenica znajduje się w odległości 800 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów, podjazdów dla wózków i osób niepełnosprawnych.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się odległości 200 m: Falenica (kierunek: Szczęśliwice: Nr 521, kierunek: Gocław Nr 213, kierunek: Dw. Wschodni)

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście główne z podjazdem dla osób na wózkach.
Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.
Punkt Pierwszego Kontakt znajduje się po lewej prawej stronie po wejściu do budynku. Przejście zabezpieczone jest drzwiami szklanymi otwieranymi, przez które może przejechać osoba na wózku. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.
W budynku nie ma windy i nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Klub Seniora ul. Błękitna 32 (II piętro).

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Błękitnej i Solidnej.

Dojścia piesze są od ulic Błękitna, Wierchów, Solidna. Przejścia dla pieszych nie mają posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku znajdują schody oraz podjazdy dla wózków i osób niepełnosprawnych.

Najbliższa stacja PKP Anin znajduje się w odległości 900 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów, podjazdów dla wózków i osób niepełnosprawnych.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się odległości 200 m: Solidna 02 (kierunek: Szczęśliwice: Nr 521), Solidna 01 (Falenica: Nr 521)

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście główne z podjazdem dla osób na wózkach dwoje drzwi otwieranych automatycznie, szerokości umożliwiającej bezkolizyjny wjazd.
Wejście do budynku zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.
Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter są dostępne.
W budynku dostępna jest winda z oznaczeniami w systemie Braille'a.
W budynku na parterze oraz II piętrze (Klub Seniora) znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Brak jest informacji dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
Przed budynkiem jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Wawerski Ośrodek Wsparcia ul. Żegańska 2C (parter).

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Żegańskiej i Patriotów.

Dojścia piesze są od ulic Żegańska, Patriotów, Dworcowa. Przejścia dla pieszych nie mają posiadają sygnalizacji dżwiekowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku znajdują schody oraz podjazdy dla wózków i osób niepełnosprawnych.

Najbliższa stacja PKP Międzylesie znajduje się w odległości 100 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów, podjazdów dla wózków i osób niepełnosprawnych oraz windy.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się odległości 160 m: Wawer_Ratusz 02 (kierunek: PKP Mokry Ług: Nr 115, kierunek Wiśniowa Góra Nr 119, kierunek Stara Miłosna Nr 147)

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących
Wejście zabezpieczone jest drzwiami przez które może przejechać osoba na wózku.
Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.
W budynki znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Brak jest informacji dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 
 
Wprowadził Moczulski Mariusz (Zespół ds. administracyjnych) 15-09-2020
Aktualizujący Moczulski Mariusz (Zespół ds. administracyjnych) 15-09-2020
Zatwierdzający Staruch Renata (Zespół ds. administracyjnych) 18-09-2020
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-09-2020
Liczba odwiedzin: 269
Rejestr zmian