Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Kompetencje

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Kompetencje

W kompetencji Ośrodka leży realizacja zadań własnych oraz zadań zleconych określonych w Ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach, statucie Ośrodka Pomocy Społecznej i innych uchwałach Rady Miasta Stołecznego Warszawy, a także porozumieniach zawartych z Wojewodą Mazowieckim i innymi jednostkami samorządu terytorialnego.


Wprowadził BZMW/ext.mmoczulski 2019-05-08
Aktualizujący bzmw/ext.mmoczulski 2019-05-08
Zatwierdzający bzmw/ext.rstaruch 2019-05-08
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-05-08
Wersja standardowa