Kanał Wyżej
Kompetencje

W kompetencji Ośrodka leży realizacja zadań własnych oraz zadań zleconych określonych w Ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach, statucie Ośrodka Pomocy Społecznej i innych uchwałach Rady Miasta Stołecznego Warszawy, a także porozumieniach zawartych z Wojewodą Mazowieckim i innymi jednostkami samorządu terytorialnego.


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Kompetencje

Wersja standardowa