Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: BIP - OPS Wawer

Lista podkatalogów:

Lista artykułów:


Strona główna

Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

ul. Włókiennicza 54
04-974 Warszawa
tel. 222 773 600
faks 222 773 601
e-mail:
sekretariat.opswawer@um.warszawa.pl
www: www.opswawer.waw.pl

Adres elektronicznej skrytki podawczej na ePUAP
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
/ops_wawer/SkrytkaESP

Godziny pracy ośrodka:
od poniedziałku do piątku 8.00 - 16.00

 

W związku z rozpoczęciem okresu stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – RODO − informujemy, że:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, ul. Włókiennicza 54, 04-974 Warszawa jest Administratorem Danych w stosunku do osób fizycznych korzystających z oferty Ośrodka.

W Ośrodku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pisząc na adres e-mail iod@opswawer.waw.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej  Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.

Sprawozdanie finansowe za rok 2018


Wprowadził Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2007-12-03
Aktualizujący Moczulski Mariusz (Zespół ds. administracyjnych) 2020-09-15
Zatwierdzający Staruch Renata (Zespół ds. administracyjnych) 2020-09-18
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-09-18
Wersja standardowa