Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: BIP - OPS Wawer

Lista podkatalogów:

Lista artykułów:


Strona główna

Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

ul. Włókiennicza 54
04-974 Warszawa
tel. 222 773 600
faks 222 773 601
e-mail:
sekretariat.opswawer@um.warszawa.pl
www: www.opswawer.waw.pl

Adres elektronicznej skrytki podawczej na ePUAP
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
/ops_wawer/SkrytkaESP

Godziny pracy ośrodka:
od poniedziałku do piątku 8.00 - 16.00

 

W związku z rozpoczęciem okresu stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – RODO − informujemy, że:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, ul. Włókiennicza 54, 04-974 Warszawa jest Administratorem Danych w stosunku do osób fizycznych korzystających z oferty Ośrodka.

W Ośrodku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pisząc na adres e-mail iod@opswawer.waw.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej  Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.

Sprawozdanie finansowe za rok 2021
Sprawozdanie finansowe za rok 2020
Sprawozdanie finansowe za rok 2018


Wprowadził Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2007-12-03
Aktualizujący Moczulski Mariusz (Zespół ds. administracyjnych) 2022-06-27
Zatwierdzający Staruch Renata (Zespół ds. administracyjnych) 2022-07-01
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2022-07-01
Wersja standardowa