BIP - OPS Wawer > Menu Podmiotowe > Kompetencje > Kompetencje

 
W kompetencji Ośrodka leży realizacja zadań własnych oraz zadań zleconych określonych w Ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach, statucie Ośrodka Pomocy Społecznej i innych uchwałach Rady Miasta Stołecznego Warszawy, a także porozumieniach zawartych z Wojewodą Mazowieckim i innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
 
 
Wprowadził BZMW/ext.mmoczulski 08-05-2019
Aktualizujący bzmw/ext.mmoczulski 08-05-2019
Zatwierdzający bzmw/ext.rstaruch 08-05-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-05-2019
Liczba odwiedzin: 675